1 KeigØ 195/600
2 GT 190/600
3 Ivo 190/600
4 りっち2 190/600
5 TAKA 185/600
6 MASAMASA 177/600
7 hgtabuchi 167/600
8 けんたろう 110/400